Palvelut

Meiltä löydät osaajan tai tiimin ohjelmistokehitystäsi vahvistamaan! Tarjoamme kokeneita sovelluskehityksen ammattilaisia, jotka tuovat mukanaan teknistä osaamista, tekemisen laatua, hyviä viestintätaitoja ja rohkeutta tarttua haasteisiin.

Ota yhteyttä

Ammattilainen tai tiimi oikeaan rooliin

Meiltä löytyy ratkaisu yksittäisiin osaamistarpeisiin, sovelluskehitystiimin johtaviin rooleihin tai koko kehitystiimin hankintaan. Pyrimme pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja meille onkin tärkeää oppia ymmärtämään liiketoimintasi tavoitteet ja niitä tukevat järjestelmät kokonaisvaltaisesti. Olemme oppineet, että sovellusten ja tuotteiden valmistaminen vaatii saumatonta yhteistyötä eri osaamisalueiden välillä, ja siiloutumisen sijaan vaalimmekin tehokasta kommunikaatiota ja ketteriä toimintatapoja.

Autamme sinua mielellämme, etsit sitten osaajaa nopeasti pistemäiseen tarpeeseen tai teknologiakumppania kokonaisratkaisun toteuttajaksi!

Tarjoamme osaajia mm. seuraaviin rooleihin:

Senior Fullstack Developer

Tarjoamme Senior Fullstack -kehittäjiä monenlaisiin organisaationne kehitysrooleihin. Aradon kehittäjät voivat hypätä mukaan tiimiinne sekä front end, että back end -kehitysrooleihin ja vahvistamme kehitystiimejänne vuosien varrella kertyneellä osaamisellamme.

Kehittäjiltämme löytyy laajalti osaamista modernista Fullstack -kehityksestä, Microsoftin teknologioista ja funktionaalisista ohjelmointikielistä. Olemme tottuneet käyttämään alalla tällä hetkellä tunnettuja kehitystapoja ja -metodiikkooja.

Senior Fullstack -kehittäjämme toimivat osana kehitysorganisaationne tiimiä ja vauhdittavat kehitystavoitteidenne täyttymistä tuomalla tiimiin kokemusta ohjelmistojen kehittämisestä ja julkaisusta. Senior -kehittäjä voi myös jakaa osaamistaan uransa alkuvaiheessa oleville kehittäjille ja olemmekin usein vahvistaneet asiakkaidemme tiimejä myös ohjaamalla nuorempia kehittäjiä tehdessämme työtä heidän kanssaan.

Software Architect

Monet kehittäjistämme toimivat arkkitehdin roolissa ja pystyvätkin auttamaan teitä suunnittelemaan järjestelmienne kokonaisarkkitehtuuria sekä toteuttamaan pilvipalveluiden hyödyntämiseen liittyvää strategiaa ja tavoitteitanne. Arkkitehtiemme tehtävä on varmistaa, että järjestelmänne vastaa toiminnallisuuksiltaan sille asetettuja tavoitteita ja että se tarvittaessa myös skaalautuu käytön kasvaessa.

Konsulteillamme on kokemusta sekä Microsoftin, Amazonin, että Googlen pilvipalveluiden hyödyntämisestä ja olemme toteuttaneet ohjelmistoarkkitehtuuria sekä Infrastructure as Code -ratkaisuja useilla eri toimialoilla. Aradon arkkitehdit toimivat tiiviissä yhteistyössä projektin johdon kanssa ja vastaavat siitä, että arkkitehtuurinne vastaa sille asettamianne liiketoimintatavoitteita.

Scrum Master

Mikäli tiiminne käyttää Scrum metodologiaa kehittämisessä, voimme tarjota sen fasilitaattoriksi Scrum Masterin. Scrum Master varmistaa, että Scrum -metodologiaa seurataan ja sen avulla tuotetaan korkeatasoista koodia iteratiivisesti tiimin toimintatapoja jatkuvasti kehittäen.

Aradolta tullut kehittäjä voi toimia joko kokonaan Scrum Masterin roolissa tai tehdä sitä tarvittaessa kehitysroolinsa lisäksi. Hän vauhdittaa näin tiimityötä toimien coachina ja fasilitaattorina kehitystiimille sekä varmistaa hyvän yhteistyön ja tehokkaan kehitysprosessin etenemisen.

Test Engineer

Aradon kehittäjät toimivat Fullstack -kehittäjärooliensa lisäksi saumattomasti osana testausprosessejanne joko testaajan tai Test Managerin rooleissa. Testaajana toimiessaan kehittäjämme pitävät huolta, että ohjelmistonne vastaavat niille asetettuja vaatimuksia ja laatukriteerejä sekä varmistavat sovelluksienne yhtenäisyyden ja jatkuvan toiminnan.

Roolissa korostuu yhteistyö organisaationne muiden kehittäjien ja projektijohdon kanssa ja testaajan roolissa toimiessaan Aradon kehittäjät tuottavat kanssanne korkealaatuisia ja luotettavia ohjelmistoja, joita myös jatkuvasti kehitetään eteenpäin.

UI/UX Designer

Kehittäjämme ovat toimineet myös UI ja UX designerin rooleissa ja tuotamme nykyaikaisia ja käyttäjäystävällisiä käyttöliittymiä sovelluksiinne. Kehittäjiemme vankka Fullstack -kokemus varmistaa, että ymmärrämme käyttöliittymien rakentamisen myös kehittäjän näkökulmasta ja voimme näin varmistaa käyttöliittymä- designin hyvän toteutettavuuden suunnittelun lisäksi.

Aradon kehittäjillä on kykyä käyttöliittymäkehityksen lisäksi toteuttaa vaatimusten keräämisen kyselyjä ja käyttöliittymätestauksia. He pystyvät hyvillä ongelmanratkaisukyvyillään yhdistämään eri kehitystiimien käyttöliittymälle asettamat vaatimukset ja kommunikoivat sujuvasti yrityksenne eri osastojen, tiimien ja sidosryhmien välillä.

Esimerkkejä työstämme

Liiketoiminnan digitalisointi

Tunnemme järjestelmäkehityksen tuomat mahdollisuudet liiketoiminnalle ja autamme löytämään teknologisiin haasteisiin purevat ratkaisut digitalisaatiota hyödyntäen. Olemme olleet kehittämässä lukusia palvelualustoja eri toimialoille, mm:

  • Hyvinvointipalvelut
  • Luonnollisen kielen AI-palvelut
  • Opetuspalvelut
  • Ty√∂markkinaorganisaation j√§senpalvelut
  • Koneiden ja high-tech laitteiden integraatiot, k√§ytt√∂liittym√§t ja hallintaj√§rjestelm√§t

Asiakaskohtaamisen automatisointi

Aradon tiimit ovat auttaneet luomaan asiakkaita jatkuvasti palvelevia asiointikanavia sekä asiakasystävällisiä ja sujuvia digitaalisia itsepalveluratkaisuja tuotteiden tilaamiseen ja maksamiseen.

Etenkin vakuutusalalla olemme olleet mukana rakentamassa asiakaspalvelun automatisaatiojärjestelmiä, jotka ovat ohjanneet asiakkaat asiakaspalveluprosessin läpi ilman, että heidän on missään vaiheessa tarvinnut olla yhteydessä asiakaspalveluun. Tämä vapauttaa asiakaspalvelijoiden aikaa korkeamman prioriteetin asiakaspalvelutyöhön, tuo tehostamisen kautta säästöjä ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Sisäisten asiakaspalvelutyökalujen kehittäminen

Aradon tiimit ovat onnistuneet kehittämään asiakkaidensa kanssa asiakaspalvelutehtävien sisäistä hallintaa ja suorittamista merkittävästi tehostavia ratkaisuja, joiden avulla asiakkaita palvellaan entistä joutuisammin ja laadukkaammin. Automaatiolla ja digitalisaatiolla asiakaspalvelutehtävät liikkuvat ketterästi organisaatiossa, jonka seurauksena työn tuottavuus paranee ja asiakas kokee myös saavansa tarvitsemansa palvelun ripeästi ja asiantuntevasti.

Asiakkaitamme

Hesburger logo

Palvelumme ydin

Softakehityksen vahvistaminen

Aradon konsultti vahvistaa ohjelmistokehitystäsi vankalla teknisellä osaamisellaan ja aikaansaavalla asenteellaan. Rakennamme arvoa tuottavia digitaalisia palveluita sekä tuotteita ja ylläpidämme niiden jatkuvaa kehitystä. Kokeneet asiantuntijamme toimivat vaativissa rooleissa ja kasvattavat asiakasorganisaation omaa osaamista.

Kehitystiimien kiihdyttäminen

Otamme kokonaisvastuuta kehitystiimien toiminnasta ja tuottavuudesta. Autamme kiihdyttämään kehitystiimien toimintaa ja tuloksia tuomalla vankan teknisen osaamisen lisäksi tiimiisi ratkaisukykyä ja osaamista ohjelmistokehityksen menetelmistä ja niiden kehittämisestä eteenpäin. Aradolaiset ovat tunnettuja hyvistä vuorovaikutustaidoistaan ja olemmekin valmiita kommunikoimaan kehitystyön tuloksista ja tavoitteista sekä sisäisesti, että ulkoisille sidosryhmille.

Ratkaisujen jatkuva parantaminen

Autamme digitaalisten ratkaisujen suunnittelussa, toteutuksessa ja jatkuvassa parantamisessa. Keskiössä ovat tavoiteltavat hyödyt, tuottavuutta parantavan teknologian käyttö ja ripeä käyttöönotto. Yhdessä luomme pitkälle tulevaisuuteen kestäviä ja jatkuvasti kehittyviä ratkaisuja.

Kiinnostaisiko yhteistyö?

Ota meihin rohkeasti yhteyttä kun etsit teknologiakumppania tai mietit olisiko sille tarvetta!

Ota yhteyttä