Vuosi 2023 ohjelmistoalalla
Teknologia

Vuosi 2023 ohjelmistoalalla

Vuosi 2022 oli mielenkiintoinen teknologia-skenessä. Maailmantilanne muuttui yhtäkkiä kiitos Venäjän päätöksen kokeilla Eurooppaan hyökkäämistä. Globaali taloustilanne sukelsi, kryptovaluuttojen arvo suli käsiin ja isot teknologiayritykset kuten Google ja Meta jäädyttivät rekrytointinsa.

Vuosi 2023 on lähtenyt liikkelle ikävästä maailmantilanteesta, ja taloustilanteen uskotaan pysyvän edelleen huonona. Minulla vuosi lähti liikkelle kokonaisella viikolla ilman asiakasprojektia. Käytin penkkiaikani järkevästi kirjoittamalla tämän blogautuksen, jossa kurkistan kristallipallooni ja kerron mitä vuosi 2023 tuo tullessaan ohjelmistorintamalla.

Tekoälypohjaisten ratkaisujen käyttö laajenee

Minua ei pelota, että tekoäly korvaisi työtäni oikeastaan koskaan

Viimeisten vuosien aikana on julkaistu useita vallankumouksellisia AI-työkaluja, kuten OpenAI-yhtiön ChatGPT ja DALL·E 2, sekä GitHub Copilot. OpenAI:n tarjoamat työkalut valjastavat lähes koko internetin sisällöllä koulutetun neuroverkon kenen tahansa käytettäväksi. Tällaiset työkalut osaavat nykypäivänä tuottaa vakuuttavan näköistä grafiikkaa, tekstiä ja jopa koodia.

Elämme selvästi tekoälyn kulta-aikaa, joka ei varmastikaan tule hidastumaan vuonna 2023. AI:n tuottama sisältö tulee lisääntymään yksinkertaisimmassa sisällössä, kuten uutisissa ja some-julkaisuissa. Itseajavien autojen vallankumous on vain ajan kysymys, mutta se ei ole vielä tänä vuonna.

Minua ei pelota, että tekoäly korvaisi työtäni oikeastaan koskaan. Se on kuitenkin jo tullut osaksi monen devaajan työelämää mm. GitHub Copilotin ja ChatGPT:n muodossa. Kyseiset työkalut ovat usein ainakin meikäläistä nopeampia ratkaisemaan ongelmia. Tekoälystä tulee tänä vuonna entistä isompi juttu devaajan työnkuvaa, ja se muuttaa tulevaisuudessa monen kehittäjän työtehtävää generoimalla triviaalin koodin kehittäjän puolesta, jolloin devaajan ajan voi käyttää haastavampien ongelmien äärellä. Kehittäjät, jotka osaavat hyödyntää tekoälyä paremmin ovat varmasti kuumaa kamaa tulevaisuuden työmarkkinassa.

DALL:E:2:sta voi myös käyttää ainakin luomaan hämmentäviä metsuriversioita Konstasta. (toim. huom. etsitään prompt designeria)

Reactin suosio ei horju, mutta nuoremmat kirjastot saavat tuulta alleen

Reactin suosio ei tule heikkenemään vuonna 2023, mutta osa markkinasta tulee etsimään kevyempiä vaihtoehtoja niiden tuoman myyntiedun takia

React on saavuttanut kriittisen massan, ja se tulee edelleen säilymään käytetyimpänä frontti-kirjastona. Reactin markkina-asema tekee osaajien löytämisestä helppoa, ja lähes jokaisen ongelman on jo joku kerennyt ratkaisemaan aikaisemmin. Reactilla on myös valtava ekosysteemi kolmannen osapuolen kirjastoja.

React kuitenkin alkaa jo näyttämään ikänsä, sillä se on kerryttänyt teknistä velkaa. Tämä velka näkyy fronttikirjastojen tehokkuutta vertaillessa. React on merkittävästi nuorempia haastajiaan hitaampi sekä sivulatauksessa että ajoaikana. Uudemmat kirjastot pystyvät toteuttamaan saman ergonomian ja devauskokemuksen kuin React huomattavasti pienemmillä resursseilla. Esimerkiksi Amazon-verkkokauppajätti on tutkinut sivulatauksen aiheuttamaa vaikutusta liiketoimintaan, ja huomannut jokaisen 100ms lisälatenssin vähentävän 1% myynnistä.

Reactia uudempi keksintö on reaktiivisuuden toteuttaminen ilman ajonaikasta virtuaalista DOM-puuta. Tämä toteutus perustuu älykkääseen kääntäjään, joka kääntää reaktiiviset operaatiot “kirurgisiksi” DOM-muutosoperaatioiksi. Tällaista teknologiaa hyödyntävät esimerkiksi kirjastot Svelte ja Solid.

Virtual DOMin pudottaminen on kuitenkin vain osa totuutta. Myös vdom:ia käyttävät kirjastot Vue, Elm ja Preact ovat tuntuvasti Reactia nopeampia. Tähän on auttanut takaperinyhteensopivuuden rikkominen. React tarjoaa erinomaisen takaperinyhteensopivuuden, mutta kortin kääntöpuolena on hankalammin maksettava tekninen velka.

Reactin suosio ei tule heikkenemään vuonna 2023, vaan se on edelleen suosituin valinta projekteihin. Osa markkinasta kuitenkin etsii kevyempiä vaihtoehtoja loppukäyttäjän sovelluksiin niiden tuoman myyntiedun ansiosta. Svelten suosio kasvaa tänä vuonna entisestään myös tämän trendin takia.

SSR sumentaa frontendin ja backendin välistä rajaa

Vuonna 2023 suuri osa uusista verkkosoftista tehdään palvelinrenderöinnillä

Server-Side Rendering (SSR) eli verkkosivun renderöinti palvelinpäässä on vaihtoehto perinteisemmille Single-page application (SPA) sovelluksille. SSR tarkoittaa JavaScriptin suorittamista palvelimella, jolloin se käännetään valmiiksi HTML-sivuksi selainta varten. Tästä on useita hyötyjä, kuten nopeampi sivunlatausaika ja parempi hakukoneoptimointi. SSR:n käyttöönotolla on siis suora bisneshyöty.

Vielä isompi etu SSR:ää tukevissa frameworkeissa, kuten Next.js, Remix ja SvelteKit, on niiden tarjoama ergonomia serverillä ajettavan JavaScriptin kirjoittamiseen. Esimerkiksi näkymän käyttämää dataa voi kerätä, suodattaa ja muotoilla serveripuolella, jotta selaimelle lähetettävän datan koko ja muoto on paras mahdollinen. Ergonominen serverikoodi yksinkertaistaa myös selainspesifien ratkaisujen, kuten lomakkeiden validoinnin, käyttäjien autentikoinnin tai uudelleenohjauksien, tekemisen helposti ja turvallisesti

Palvelinrenderöinnin huonoksi puoleksi perinteiseen staattisen frontend-sovellukseen verrattuna voidaan laskea vaatimukset palvelin-infralle: staattisen frontendin hostaus ja skaalaaminen on huomattavasti yksinkertaisempaa. Teknologia on kuitenkin jo sen verran kypsää, että palvelintoteutukseenkin on useita vaihtelevan abstraktio- ja hintatason ratkaisuja. Vercel ja Netlify tarjoavat suoraan laatikosta tuen palvelinpään renderöinnille. Julkipilven käyttäminen onnistuu myös, esim. AWS:n Next-js Terraform-moduulin avulla.

Vuonna 2023 suuri osa uusista verkkosoftista tehdään palvelinrenderöinnillä. Next.js saavuttaa kriittisen massan, ja yli puolet uusista React-projekteista tehdään Nextillä. Myös muiden SSR:ää tukevien ratkaisujen suosio kasvaa, etenkin SvelteKitin ja Astron.

Konsta piti esityksen Next.js:stä viime syksyn Arado Dayssä. Viikkoa aiemmin tehty Oktoberfest -reissu selittää puvustuksen.

Ruosteen määrä kasvaa

Rust on jopa neljänneksi suosituin ohjelmointikieli JavaScript-kehittäjien keskuudessa

Rust on moderni moniparadigmainen ohjelmointikieli, jonka tavoitteina on tehokkuus, luotettavuus ja tuottavuus. Rust on suosittu matalan tason ohjelmointiin, mutta tarjoaa myös korkeamman tason abstraktioita esim. funktionaalisen ohjelmoinnin käyttöön. Rustin nokkela borrow checker mahdollistaa Rustin muistiturvallisuuden tarkistamisen jo käännösvaiheessa, joten osoittimien käyttöä ei tarvita muistinhallintaan.

Vuonna 2023 Rust on suosituin ohjelmointikieli uusiin matalan tason ohjelmointia vaativiin projekteihin. Rust on suunniteltu matalamman tason muistiturvalliseen ohjelmointiin, mutta sen suosio myös JavaScript kehittäjien keskuudessa on valtava. State of JS 2022 -kyselyn mukaan Rust on jopa neljänneksi suosituin ohjelmointikieli JavaScript-kehittäjien keskuudessa. Rust kaappaa markkinaa mm. kehitystyökalujen toteutuskielenä, joiden ajoajalla on vaikutus kehittäjien tuottavuuteen.

Kuva State of JS 2022 -kyselystä.

Taloustilanne ei pysäytä koodialaa

Minua fiksummat talousanalyytikot ovat pelotelleet taantumalla, joka ajoittuisi vuosille 2023 ja 2024. Inflaation vaikutus hintoihin näkyy jo selvästi kaikkien meidän arjessa. Maailman taloustilanne ja pörssimarkkinan romahtaminen on jo vaikuttanut suuriin teknologiayhtiöihin, kuten Google, Meta ja Amazon. Teknologiajätit ovat joutuneet jäädyttämään rekrytointinsa ja irtisanomaan työntekijöitään.

Taloustilanne koettelee varmasti ohjelmistoalaa myös Suomessa. Sen vaikutus ohjelmistoalan duuneihin tulee vaihtelemaan firmakohtaisesti, osalla saattaa olla tulossa pahatkin ajat. Modernit yritykset kuitenkin hyödyntävät digipalveluja hyvin laajasti liiketoiminnassaan, joten niistä leikkaaminen ei välttämättä ole se ensimmäinen tapa tiputtaa menoja.

---

Kysyin myös muilta aradolaisilta heidän ajatuksiaan tulevasta vuodesta ja VP intoutui visioimaan videon merkitystä markkinoinnissa tulevana vuonna:

Asioita tullaan selittämään videon kautta yhä enemmän

“Videon iso vuosi” taisi olla jo viime vuonna, mutta ennustan, että etenkin “kamera naaman eteen ja selittämään” -tyylinen video tulee tänä vuonna yleistymään myös tekstiin ja kuviin nojaavissa alustoissa, kuten LinkedIn, Twitter, Reddit ja yritysten nettisivut.

Tekoälyavusteisesti luodun sisällön nousu ajaa mielestäni tätä muutosta. Kun kaikki tottuvat siihen, että mikä tahansa näkemäsi hieno kuva tai säntillisesti kirjoitettu teksti voi olla puristettu ulos AI:sta, se alkaa mielestäni nakertamaan näiden formaattien luotettavuutta. Uskon, että ihmiset haluavat olla lähtökohtaisesti tekemisissä ihmisten luoman sisällön kanssa ja katsellessasi jonkun selittävän asioita videolle voit olla melko varma, että sisältö on elävän ihmisen oikeasti tekemää. Deepfake median yleistyminen ja siirtyminen yhä lähemmäs kuluttajia tulee ajallaan nakertamaan myös tätä luottamusta, mutta tästä ongelmasta tarvitsee onneksi kirjoittaa vasta jonkin myöhemmän vuoden kristallipalloblogiin.

Videolle suoraan puhuminen antaa myös firmalle kasvot ja aidon äänen, jota ei olla päästy markkinoinnin toimesta liikaa prässäämään ja hiomaan. Uskonkin, että tänä vuonna yhä useammin tullessasi firman nettisivuille on siellä toimitusjohtaja videolla sinua moikkaamassa tai hakiessasi työpaikkaa tulevien tiimikaverien kasvot ovat jo valmiiksi tuttuja ilmoituksen yhteydessä löytyviltä videoilta. Turkulaislähtöinen startup Videobot hyödyntää jo tätä ajatusta rakentaessaan videoon pohjautuvia chatbotteja ja ideaan on ilmeisesti tartuttu varsin hanakasti ympäri maailmaa.

Uskonkin, että tulevana vuonna yksi parhaista tavoista parantaa yrityksen imagoa on uskaltautua kameran eteen ja opetella selittämään asioita videolle vaikka markkinointi ei keskittyisikään TikTokkiin tai Instaan. Esiintymisen kompastelusta tai täytesanoista ei kannata liikaa huolehtia - some on osoittanut jo monesti sen, että ihmiset tykkäävät erityisesti hieman rosoisen esiintymisen mukanaan tuomasta autenttisuudesta.

Lähteet:

Kirjoittajasta

Konsta Purtsi

Konsta on toiminut Aradolla kehittäjänä vuodesta 2022 asti.

Blogikirjoituksia

Näytä lisää blogikirjoituksia