Halu kehittyä.

Meistä moni työskenteli aiemmin hierarkisissa organisaatioissa - “kahdeksasta neljään” -koodihommissa.

Itse työ tuntui mielekkäältä ja haastavalta, mutta silti meistä tuntui, että jotain puuttui. Sisäinen tuli alkoi vähitellen hiipua.

Ajan myötä meille kasvoi tarve löytää muita kaltaisiamme. Samanhenkisiä ihmisiä, jotka jakaisivat arvomme, halun oppia ja kehittyä.

Arado syntyi täyttämään tämän tarpeen. Arado on paikka, jossa voi oppia ja kasvaa rennossa ilmapiirissä. Arado on rohkean kehittäjän kannustava koti.