Kuinka rekrytoida senioridevaaja?
Kulttuuri

Kuinka rekrytoida senioridevaaja?

Arado on kasvanut alkuajoistaan 2014 lähtien melko orgaanisesti ja ensimmäinen rekrytointi tehtiin jo puoli vuotta perustamisen jälkeen.

Miten yritys on saatu kasvatettua 14 henkeen rekryten samalla enimmäkseen senioridevaajia? Tässä blogissa käsitellään Aradon turvallisen yrittämisen kulttuuria ja palkkamallia sekä annetaan vinkit senioridevaajien rekrytointiin.

Kuka on devaaja ja kuka konsultti?

Alaa tuntemattomille alkuun tarkennus: seniori ei tarkoita tässä yhteydessä mitään ikäihmisiin liittyvää, vaan ainoastaan kokemuksen ja osaamisen tasoa. Koodaria, eli kehittäjää, eli devaajaa aletaan kutsua senioriksi yleensä noin viiden vuoden kokemuksen jälkeen, jolloin hän pystyy pääsääntöisesti ratkaisemaan päivittäiset työtehtävänsä ja kehittämään osaamistaan itsenäisesti.

Senioridevaajaksi kehitytään yleensä työntekijänä, mutta usein pitkään samassa paikassa tehnyt kehittäjä haluaa lopulta etsiä uusia haasteita. Tässä vaiheessa tehdään yleensä päätös siitä, halutaanko vaihtaa työpaikkaa vai alkaa konsultiksi. Työntekijäksi lähteminen on yleisesti ottaen vakaampi vaihtoehto; työntekijä voi olla melko varma, että saa olla samassa pestissä pitkään ja käytetyt teknologiat tulevat viimeistä nyanssia myöden tutuiksi. Lisäksi etenkin isommissa teknologiataloissa työntekijä pääsee keskustelmaan monien eri teknologiastackien ja toimintatapojen asiantuntijoiden kanssa, joten osaamisen kehittäminen ja avun pyytäminen on helppoa. Konsultti taas tekee yrityksiin töitä projektiluontoisesti ja vaikka prokkikset voivat kestää pitkäänkin, vaihtuu paikka kuitenkin aina lopulta. Projektityössä myöskään seuraava ansaintapaikka ei ole aina itsestäänselvyys. Konsulttina toimiminen vaatiikin usein myös hieman myynti- ja verkostoitumistaitoja.

Konsulttina aloittamiseen liittyviin pelkoihin lukeutuu myös roolin muutos asiakkaalla ollessa. Työntekijä on luonnostaan osa organisaatiota ja siinä toimivaa tiimiä, mutta konsultti palkataan ikäänkuin ulkopuolelta; joko täydentämään tiimiä tai luomaan uusia prosesseja, joiden ylläpitoa työntekijät myöhemmin jatkavat. Konsultin työhön liittyykin usein pelkoa siitä, pitäisikö asiakkaan luokse tulla “särmämpänä”, kuin työntekijät: puku päällä ja ammattitaito valmiina vastaamaan kaikkiin vastaan tuleviin haasteisiin. IT -alalla on kuitenkin onneksi jo pitkälti totuttu konsulttien käyttämiseen osana tiimiä ja raja konsultin ja tiimiläisen välillä on vuosien mittaan hämärtynyt alan ammattilaistenkin silmissä. Yksittäinen konsultti voi tehdä samalle asiakkaalle töitä vuosia ja muodostua hyvin oleelliseksi osaksi firman sisäistä devaajatiimiä. Auttamien kulttuuri on alan tekijöiden parissa lähtökohtaisesti hyvä ja ystävällinen, eikä konsultinkaan nimikkeellä liikenteessä olevan tarvitse pelätä kysyä neuvoa. Armoton googlaaminen on osa jokaisen devaajan päivätyötä ja uusien asioiden oppiminen kuuluu kaikkien rooliin.

Konsultiksi lähteviä mietityttää usein myös palkkamallin muutos. Ajatus tilanteesta, jossa projektin lähestyessä päätöstään seuraava ei ole vielä tiedossa aiheuttaa luonnollisesti epävarmuutta. Aradolla ongelma on ratkaistu tasapainottamalla konsultin omaa vastuuta ja työnantajan velvollisuuksia antamalla mahdollisuus “turvalliseen yrittämiseen”.

Aradon palkkamalli

Aradon palkkamalli pohjautuu vahvasti konsultin itse tekemään työmäärään ja sitä voidaankin kuvata täyttä freelance -mallia hieman varmemmaksi “turvalliseksi yrittämiseksi”. Aradon palkkamallissa konsultille maksetaan tietty pohjapalkka ja tämän jälkeen provisio-osuus, joka riippuu konsultin asiakkaalta laskuttamasta summasta. Tämä poistaa välikäsiä asiakkaan ja konsultin välisestä suhteesta ja jättää esimerkiksi työn määrään ja työaikoihin liittyvät kysymykset täysin konsultin ja asiakkaan välisiksi asioiksi.

Mitä sitten tehdään, jos konsultilla ei ole asiakkaita? Malliin kuuluu, että tiimiläiset osallistuvat itse aktiivisesti oman työnsä myymiseen, mutta muiden työntekijöiden mukanaan tuoma verkosto auttaa uusien projektien löytämisessä. Usein hyvin tehty työ on parasta markkinointia ja saman brändin alla toimivat konsultit hyötyvät myös toistensa hyvin tekemästä työstä. Tämän takia aradolaisia onkin ollut poissa projekteista, eli “penkillä”, toistaiseksi melko vähän yrityksen historiassa.

Toisaalta hetki ilman projektia oleminen ei edes välttämättä olisi yksiselittäisen huono asia. Tyhjä aika mahdollistaa yllättävän paljon ja kun ei tarvitse keskittyä päivittäiseen laskutettavan työn tekemiseen, voi käyttää energiaa myös muihin hyödyllisiin ja itseä kehittäviin projekteihin. Luova tauko altistaa konsultin ajattelemaan osaamistaan uudelleen ja antaa aikaa esimerkiksi osallistua eri yhteisöjen toimintaan. Esimerkiksi Jarno ehti auttaa oman penkilläoloaikansa aikana We ❤ Remote Work -yhteisön käynnistämisessä.

Kolme vinkkiä senioridevaajan rekryyn

Kuinka sitten oikein rekrytä senioridevaaja? IT -konsultointi on alana hyvin kilpailtu ja kokeneemmat devaajat liikkuvat halutessaan organisaatiosta toiseen nopeasti. Keinot senioridevaajan rekryyn muistuttavat yllättävän paljon hyvää myyntiprosessia.

#1 Tee vaikutus ja luota maineeseesi

Niin rekryprosessissa, kuin myynnissäkin, on kyse vaikuttavan tarinan kertomisesta ja lupausten lunastamisesta. Usein rekryn alussa pitää haluttu devaaja vakuuttaa siitä, että paikka on oikea hänelle ja että tarjottu työ vastaa hänen ambitiotasoaan. Harva kuitenkaan jättää asiaa pelkän rekrytoijan puheiden varaan, vaan kysyy kavereilta ja kollegoiltaan mielipiteitä yrityksestä. Hyvin tehty työ kantaa kauas ja “Olen kuullut hyvää näistä” on mahtava voima. Kiinnitä siis huomiota siihen, miten muut sinut mieltävät ja minkälainen maine sinulla on oman ympyräsi ulkopuolella.

#2 Follow-up

Rekry- ja myyntiprosessissa pitää muistaa, että paljon on lopulta tuurista kiinni. Aina voi yrittää olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, mutta etenkin seniorirekryttävät tietävät usein tarkkaan, mitä haluavat ja aikaikkuna vaikuttamiselle on pieni. Usein joutuukin vain hyväksymään sen, että ei saanut uutta devaajaa osaksi tiimiään.

Onnistumisen mahdollisuuksia voi kuitenkin nostaa huomattavasti muistamalla follow-upata rekryttäviä. Kun palaat asiaan ja jaksat käydä keskustelua saman henkilön kanssa uudestaan eri ajankohtina, todennäköisyytesi osua oikeaan aikaan paikalle nousevat nopeasti. Follow-up ajat kannattaakin merkata kalenteriin muistiin jo ennakkoon.

#3 Järjestä tapahtumia

Sekä myynti, että rekryäminen saavat paljon lisähappea erilaisten tapahtumien järjestämisestä. Aradostakin ovat monet kuulleet Techventures -tapahtumien kautta ja erilaiset kokoontumiset ovat omiaan luomaan hypeä niitä järjestävien tahojen ympärille.

…Ja kuten monissa organisaatioissa myynti, on myös konsulttitaloissa rekry käytännössä aina edes vähäsen auki. Aradollekin rekrytään mielellään uusia tiimiläisiä, joten jos haluat olla mukana porukassa ja koet olevasi valmis toimimaan asiakkaalla tarvittaessa itsenäisesti, laita meiliä osoitteeseen hello@arado.fi. Nettoat vähintään ilmaisen lounaan!

Blogin pohjana käytetyn Arado Podcastin jakson voit kuunnella täältä ja Spotifystä.

Kirjoittajasta

Veli-Pekka Virtanen

VP vastaa Aradon markkinoinnista ja kirjoittaa milloin mistäkin meille ajankohtaisesta aiheesta. Hän tykkää erityisesti haastatella ihmisiä aiheista, joista ei ymmärrä juuri mitään, ja keskustelut kehittäjien kanssa tarjoavatkin tähän onneksi monia mahdollisuuksia.

Blogikirjoituksia

Näytä lisää blogikirjoituksia