Luottamus Aradon työkulttuurin perustana
Kulttuuri

Luottamus Aradon työkulttuurin perustana

Voiko henkilöstöön luottaa? Aradon arvoihin on alusta asti kuulunut vahva luottamus tiimiläisiinsä ja meillä asiantuntijat saavat tehdä päätöksiä oman ammattitaitonsa mukaisesti.

Tässä blogissa avaamme luottamuksen kulttuuria, jota pyrimme pitämään yllä ja joka näkyy tekemisessämme aina laitehankinnoista työkeikkojen valitsemiseen sekä asiakkaalla toimimiseen.

Samalla käydään läpi vapauteen liittyvää vastuuta — mikään mallihan ei ole täydellinen ja virheitä sattuu aina, mutta niistä myös opitaan. Haluamme, että meillä voidaan hyvin ja mielestämme itseohjautuvuuteen ja luottamukseen perustuva työkulttuuri tukee tätä kaikista parhaiten. TEALin ja muiden vastaavien organisaatiomallien suosio osoittaa hyvin, että myös muilla on ollut vastaavia ajatuksia.

Vapaus ja vastuu

Aradon malli muistuttaa TEAL-organisaatiomallia, vaikkakin loimme oman kulttuurimme tietämättämme koko teorian olemassaolosta. Yhtäläisyyksiä kuitenkin löytyy ja TEAL-malli tarjoaa keinoja kehittää kulttuuriamme pidemmälle.

TEAL-organisaatiomalli perustuu luottamukseen. Perusajatuksena on uudenlainen tapa toimia organisaationa, jossa tiimit ovat itseohjautuvia ja perinteinen johtamismalli puuttuu. Ihmiset sekä organisaatio jakavat saman hyvinvointia ja liiketoimintaa tukevan tavoitteen, mikä ohjaa kaikkea toimintaa. Organisaatiota rakennetaan voimavarojen, ei heikkouksien, päälle. Esihenkilön tehtävät on hajautettu tiimin kesken ja tiimi tekee päätökset sen perustella, onko käsiteltävä asia linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa sekä tukeeko se tehtävää työtä. Kaiken perustana on luottamus, ei kontrolli.

Vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä. TEAL -ajatusmalli lähtee siitä, että asiantuntija tuntee työnsä ja osaa tehdä itsenäisesti työhönsä liittyvät päätökset. Vapaus tehdä työtä parhaalla katsomallaan tavalla antaa asiantuntijalle mahdollisuuden olla aktiivinen toimija, joka vie työtään eteenpäin kokonaisvaltaisesti samalla kantaen vastuun työnsä tuloksista.

Konkreettisia esimerkkejä luottamuksen kulttuurin luomiseen

Meillä on tehty pitkään töitä toimivan työkulttuurin eteen. Toki kehitettävää löytyy, mutta uuden oppiminen ja toimintamallien jatkuva työstäminen on sisäänrakennettu ominaisuus, mitä tulee myös vaalia. Muutamia esimerkkejä toimintatavoistamme:

Aradossa asiantuntijan ei tarvitse hyväksyttää laitehankintoja esimiehellä. Jos hän kokee tarvitsevansa laitteen työhönsä, hän voi sen tilata.

Esimiehellä ole tarvetta kontrolloida milloin työtään tekee tai mitä tekee. Perinteinen linja-organisaation ajatusmalli puuttuu. Asiantuntija ei välttämättä tarvitse esimiestä varmistamaan, että työtä tehdään ja työt etenevät.

Päätöksentekoprosessimme rakentuu sen mukaan, mikä on käsiteltävän asian sisältö. Jos käsiteltävä asia liittyy henkilöön itseensä ja hänen työhönsä, hän voi viedä asian eteenpäin. Kulttuurisidonnaiset asiat päätetään yhdessä.

Kommunikaatio on avointa ja osallistavaa. Tietoa ja palavereiden muistioita on kerättynä yhdessä paikassa, kokousten tallenteet ovat saatavilla ja Slackissä keskustellaan.

Työpiste voi sijaita kotona, asiakkaalla tai Aradon toimistossa. Asiantuntija päätää missä työtään tekee.

Tyytyväinen asiantuntija luo lisäarvoa asiakkaalle

Organisaation voimavarojen näkökulmasta aikaa ja resursseja vapautuu, kun ei tarvitse käyttää aikaa perinteisen hierarkisen linja-organisaation ylläpitämiseen. Asiantuntija voi keskittyä varsinaiseen työhönsä ja vapauttaa omia voimavarojaan asiakastyöhön ja sen laatuun. Aradon tavoite on tyytyväiset asiakkaat ja laadukas ohjelmistokehitys, sen mahdollistaa tyytyväinen ja tarmokas konsultti, jolla on kotipesä kunnossa.

Yritys ei välttämättä tarvitse esimiestä valvomaan yrityksen etua. Kun tarjotaan laatua asiakkaalle, niin se tuo etua myös yritykselle. Laadun asiakkaalle tarjoaa henkilöstö. Kun pidetään huolta tiimimme hyvinvoinnista, niin työ on laadukasta ja asiakas on tyytyväinen, se on lopulta kaikkien etu. Luottamus henkilöstön asiantuntijuuteen ja kyvykkyyteen toimia yrityksen edun mukaisesti vaatii toki uudenlaisen ajatusmallin, mutta uuden ajatusmallin työstäminen kantaa hedelmää ja tuo kestävämmän lopputuloksen.

Etsimme jatkuvasti uusia senior full stack devaajia tiimiimme. Jos haluat liittyä tiimiimme, käy tutustumassa Aradoon ja jätä hakemuksesi osoitteessa www.arado.fi/rekry!

Kirjoittajasta

Veli-Pekka Virtanen

VP vastaa Aradon markkinoinnista ja kirjoittaa milloin mistäkin meille ajankohtaisesta aiheesta. Hän tykkää erityisesti haastatella ihmisiä aiheista, joista ei ymmärrä juuri mitään, ja keskustelut kehittäjien kanssa tarjoavatkin tähän onneksi monia mahdollisuuksia.

Blogikirjoituksia

Näytä lisää blogikirjoituksia